Kalender

Ingen begivenheder

I nogle situationer har det vist sig gavnligt at bruge indviet vand i forbindelse med udfrielsestjenesten. I øvrigt kan indviet vand også være en hjælp til at modtage renselse i forbindelse med helbredelse af traumatiske oplevelser som incest eller voldtægt.

Ved Leanne Payne konferencen på Nyborg Strand januar 1993 blev indviet vand brugt med bøn om renselse fra egen synd og synd begået mod én selv af andre i en meget dramatisk samling med gråd, latter og dyb forløsning. Her følger nogle bønner til brug ved indvielse af vand; først følger en udfrielsesbøn og velsignelsesbøn over salt, derpå over vand og endelig en velsignelse af salt-og-vand:

I Jesu Kristi + navn kaster jeg alt ondt ud af dig, Guds skabning saltet, for at du kan tjene til helbredelse af legeme, sjæl og ånd for enhver, som bruger dig. Hvor du spredes må alt ondt vige, alle fjendens gerninger og alt hans væsen uddrives og alle onde ånder forsvinde. I Jesu Kristi navn, han, som kommer at dømme levende og døde.

Svar: Amen!

Almægtige, evige Gud! Velsign i nåde og + helliggør denne din skabning, saltet. Lad den give helbredelse til legeme, sjæl og ånd for enhver, som bruger den. Lad alt, som berøres af den, være beskyttet mod synd og mod alle ondskabens angreb. Ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre.

Svar: Amen!

I Faderens og Sønnens og Helligåndens + navn uddriver jeg alt ondt af dig, Guds skabning vandet, at du kan tjene til velsignelse for enhver, som bestænkes dermed, og til at drive Satans magt bort og rive ham og alt hans op med rode og kaste ham og hans faldne engle ud. I Jesu Kristi, Guds Søns navn, han, som skal komme igen for at dømme levende og døde.

Svar: Amen!

Almægtige Gud, evige Fader! Du, som satte skel mellem havet og det faste land, og som lod kilder springe frem af jorden, og som væder jorden med regn! Hør vore bønner, og velsign og + helliggør denne din skabning vandet, at den for os må blive et helbredelsens, renselsens og helligelsens vand, der uddriver de onde ånder og al sygdom. Giv, at alt, hvad der bestænkes dermed, må renses fra alt ondt og skadeligt. Bortdriv ved dette vand alt, som står fred og helbredelse imod for dit folk, så vi må finde beskyttelse og værn ved dit hellige navns påkaldelse mod enhver modstander. Ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre.

Svar: Amen!

Saltet blandes i vandet:

I Faderens og Sønnens og Helligåndens Navn.

Svar: Amen!

Almægtige Fader! Se i nåde til denne din skabning, saltet-og-vandet, og + helliggør dem ved din kærlighed. Lad de onde ånders angreb tilbagevises og al frygt for ondt vige, hvor det stænkes under påkaldelse af dit navn. Lad enhver af os, som beder om din nåde, ved bestænkelsen erfare din Hellige Ånds nærværelse. Ved din Søn, Jesus Kristus, vor Herre, som med dig lever og regerer i Helligånds enhed, én sand Gud fra evighed og til evighed.

Svar: Amen!

Navn Dato Filstørrelse Downloads    
Vejledning i indvielse af vand 2013-09-12 13:36:37 184.07 KB 1.733

Det sker

HJEMMESIDE UNDER OMBYGNING

For tiden ligger IMLs hjemmeside ganske stille som du måske har opdaget. Vi er i gang med en større proces, hvor hjemmesiden skal opdateres og se anderledes ud. Indtil det...

Læs mere …

Bøn i Bevægelse - BiB - Nu

Følg linket hvis du vil se mere

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Indbydelse til I Mesterens Lys' 20 års jubilæum

Lørdag den 30. maj 2015

I 20 år har I Mesterens Lys på forskellig vis været engageret i at bygge bro mellem kirken og mellem...

Læs mere …

Mest læste